Rejestracja uczestników została zakończona

Patronat nad Spotkaniem objęli:

Partronat Medialny